Menu

Betingelser

Bilder, video og råfilm som lastes ned fra VisitOSLOs bildebank kan kun benyttes i markedsføring av Oslo som reisemål.

De kan ikke brukes til kommersielle formål, som for eksempel produkter for salg eller annonser. Bildene må ikke beskjæres eller endres.

Unntak: Enkelte bilder i bildebanken har frie rettigheter – disse kan brukes til alle formål og det er tillatt å redigere i dem. Disse bildene er merket med en grønn prikk under bildet.

BONO-rettigheter
For bilder der opphavsrettslig vernede kunstverk er hovedmotiv, gjelder spesielle regler. På disse bildene er BONO nevnt i krediteringen. Du må da selv ta kontakt med BONO (www.bono.no) for å innhente tillatelse til bruk.

KREDITERING
Alle bilder (uansett rettigheter) skal krediteres i henhold til det som er oppgitt på hvert enkelt bilde. Med kreditering menes for eksempel «Foto: Nancy Bundt/VisitOSLO»

ANSVAR
Bestiller av bilder er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som blir oppgitt ved bestilling. Bildene skal deretter slettes. Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål, må ny bestilling sendes. Videre distribusjon av bilder og video fra bildebanken er ikke tillatt.

All bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre et straffegebyr på NOK 2000 per bilde som benyttes. I tillegg kommer honorar i henhold til den enkelte fotografs prisliste.

 

Kontakt
Kontakt VisitOSLO på telefon +47 23 10 62 00 eller e-post social@visitoslo.com dersom du er i tvil om din bruk av bilder er i tråd med betingelsene.